Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Velishop.com-webbplatsen drivs av Arttel. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Arttel. Arttel erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här. Nedan finns specificerade villkor enligt vilka Arttel, ul. Gajowicka 95/112, 53-421 Wrocław, Polen, moms EU: PL8992241856, bankkonto: 86 1140 2004 0000 3602 3032 6864 (hädanefter kallad ”Onlinebutik Velishop.com” ”Velishop.com”) kommer att implementera och acceptera från dig (nedan kallad "Användare") beställningar av produkter från denna webbutik. Vår butik finns på Quick Cart. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

2. Avtalet om försäljning och leverans av produkter ingår mellan användaren och Velishop.com butiken.

3. Alla handelsnamn, produktnamn, företagsnamn och deras logotyper som används på webbplatsen för Velishop.com tillhör respektive ägare och används endast i informationssyfte. De kan vara registrerade varumärken. Allt material, beskrivningar och bilder som presenteras på sidorna i Velishop.com-butiken tillhör VELUX Company.

Godkännande och genomförande av ordern

4. Användningen av butiken Velishop.com utgör godkännande av dessa villkor. Nedanstående villkor gäller för användaren och läs dem därför noggrant. Om du har några frågor eller tvivel, vänligen kontakta oss via e-post: velux@velishop.com. Villkoret för att påbörja implementeringen av beställningen är att användaren accepterar följande (under en beställning): a) det faktum att användaren ska vara över 18 år, b) dessa villkor, c) priser och kostnader som fastställs i denna webbutik som de anges i ordern, d) att butiken samlar in personuppgifter om användaren (för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress) i syfte att genomföra order, e) att Velishop.com överför data om användarens kredit- / betalkort i syfte att genomföra order, f) att avtalet kommer att ingås i enlighet med polsk lag.

5. Små färgavvikelser mellan tygerna är tillåtna. Vi har vidtagit alla möjliga tekniska försiktighetsåtgärder för att presentera färgen på våra produkter på ett möjligen realistiskt sätt. Vi måste dock reservera möjligheten till färgavvikelser mellan färger som presenteras i denna webbutik och de faktiska färgerna.

6. Beställningar kan göras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under hela året. Velishop.com förbehåller sig rätten att införa begränsningar avseende användningen av butiken, orsakade av viktiga skäl, t.ex. säkerhets- eller tekniska skäl.

7. Efter att ha gjort en beställning av användaren, kommer han att få svar från Velishop.com-webbplatsen som bekräftar godkännandet av beställningen. Bekräftelse av beställningen av Velishop.com beror på framgångsrik auktorisering av användarens kredit- eller bankkort. Om du inte får någon bekräftelse inom rimlig tid, vänligen kontakta oss direkt. Vi vill genomföra kundernas beställningar utan onödigt dröjsmål, men vi kan inte ta ansvar för de omständigheter som orsakas av problemen eller felen i elektronisk kommunikation.

Priser

8. Alla priser som presenteras på Velishop.com-webbplatsen är bruttopriser (de inkluderar 23% moms). Vi utfärdar momsfaktura för varje såld produkt. Pris på den beställda produkten, avgifter (om tillämpligt) samt det totala värdet på användarens inköp anges alltid i ordern och i orderbekräftelsen. Obs! Om du vill ha en 0% momsfaktura (endast för momsföretag i EU) måste du informera oss om den (via e-post) innan du beställer.

9. Användaren kan när som helst läsa och bekanta sig med leveranskostnaderna på följande webbplats: https://velishop.com/se_leverans,21.html

10. Inom de gränser som är tillåtna enligt lag förbehåller Velishop.com sig rätten att ändra produktpriserna i erbjudandet. Prisändring gäller inte för order som redan accepterats för implementering.

11. Inom de gränser som lagen tillåter förbehåller Velishop.com sig rätten att dra tillbaka de enskilda produkterna från erbjudandet. Möjligheten att dra tillbaka produkter från erbjudandet gäller inte beställningar som redan accepterats för implementering.

Betalningar och produktleverans

12. Inom de gränser som är tillåtna enligt lag ansvarar Velishop.com inte för leverans av produkten eller försenad leverans orsakad av felaktig eller felaktig adress från användaren.

13. Betalningar kan göras via PayPal med följande kort: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express eller Discover-betalkort. Användaren kommer att uppmanas att skicka in kortnummer, utgångsdatum, kortnummer om så är tillämpligt och tresiffrigt säkerhetsnummer. Denna information överförs via kryptering på hög nivå direkt till banken för att verifiera om användarens kredit- eller bankkort är giltigt. När användarens kort har godkänts skickar Velishop.com användaren ett e-postmeddelande med orderbekräftelse. Nuvarande betalningsmetoder definieras på följande webbplats: https://velishop.com/se_betalning,28.html

14. När det gäller beställningar bestående av flera produkter (som ska levereras i ett paket) beror genomförandeperioden på den tid som krävs av Velishop.com för det sista elementet i den angivna beställningen. Undantag från denna regel är möjlig genom individuella avtal.

Konsumenträttigheter

15. Som konsument har du lagliga rättigheter enligt tillämpliga obligatoriska regler för försäljning av produkter till konsument, om de produkter som levereras av oss visar sig vara felaktiga eller inte följer beskrivningen. En produkt anses vara felaktig om den inte överensstämmer med försäljningsavtalet med avseende på dess kvantitet, kvalitet och egenskaper eller om produkten inte är lämplig för det ändamål som den har köpt för.

16. I händelse av brist på levererade produkter är användaren skyldig att meddela oss utan onödigt dröjsmål. Användaren har rätt att kostnadsfritt reparera en sådan produkt eller gratis byta ut den felaktiga produkten, om detta inte leder till oproportionerliga kostnader för oss.

Garanti

17. Velishop.com utfärdar tre års garanti för VELUX-produkter som köpts i vår butik Velishop.com (utom DBL VELUX-persienner).

18. Om du har några klagomål, vänligen kontakta Velishop.com via e-post: velux@velishop.com.

När du lämnar in klagomålet måste du ange ordernummer, beställarens fullständiga namn, inköpsbevisets nummer (momsfaktura) och beskrivning av klagomålet.

19. Alla kostnader i samband med klagomålet om felaktig produkt täcks av Velishop.com-butiken.

20. Velishop.com-butiken ansvarar för skadorna som orsakats under transporten.

21. Klagomål (i händelse av mekanisk skada orsakad under transport) kommer att beaktas efter upprättandet av ett skadeprotokoll undertecknat av mottagaren och leverantören av paketet. Innan du accepterar ett paket från kuriren måste du kontrollera om förpackningen inte har skadats under transporten. I synnerhet måste du ägna stor uppmärksamhet åt tillståndet för band och tätningar som placeras på förpackningen. Om förpackningen innehåller synliga skador, vilket kan tyda på att innehåll förstörs, acceptera inte sådant paket. I så fall, ange i leveransdokumentet att paketet verkar vara skadat och kontakta oss sedan. Om sådan skada inte anges i leveransdokumentet kan vi inte acceptera klagomål angående det skadade innehållet i paketet. Om förpackningen visar tecken på skador eller när tätningar (band) är trasiga, måste du i närvaro av kuriren förbereda skadeprotokollet och kontakta oss så snart som möjligt för att klargöra saken. Verifiering av paketet vid ankomsten är ett nödvändigt villkor för prövning av eventuella anspråk.

Returnerar

22. Användaren har rätt att returnera produkterna utan att ange en anledning, under uppsägning från avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna, exklusive produkter som tillverkats för enskild beställning (dvs. inte kommer från lagret). I Velishop.com-butiken markeras de produkter som tillverkas för individuell beställning med leveransdatum upp till 18-19 arbetsdagar. VIKTIGT: alla VELUX-persienner har genomskinligt plastfönster. Tack vare det behöver användaren inte öppna den och förstöra förpackningen för att avgöra om han gillar färgen! Möjlighet att returnera gäller inte affärsenheter.

23. Om du vill utöva returrätten måste du kontakta Velishop.com-företaget för att klargöra villkoren för returen (särskilt identifiering av beställningen och information om produkterna, i förhållande till vilka du vill utöva din rätt att återkalla försäljningsavtalet). Vår e-postadress: velux@velishop.com.

24. I fallet när användaren returnerar produkten returneras också leveranskostnaden, som han har betalat för under köpet, utan onödigt dröjsmål och aldrig senare än fjorton (14) dagar från det datum då användaren har informerade oss om hans beslut angående återkallande av avtalet. Det kommer dock att vara det lägsta beloppet från den fraktprislista som gäller i butiken: https://www.Velishop.com/se_leverans,21.html

25. Vid återkallande av avtalet (retur av produkten) anses avtalet vara ogiltigt och konsumenten befrias från alla skyldigheter. Produkten som returneras i detta läge accepteras endast när den skickas tillbaka i oförändrat tillstånd. I annat fall är användaren ansvarig för möjligheten till minskat värde på produkterna, som härrör från hantering av produkterna på ett annat sätt än nödvändigt för att bestämma produktens natur, egenskaper och funktion. För att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion, ska användaren hantera och inspektera dem med vederbörlig omsorg och på samma sätt som han normalt skulle få göra i en butik. Detta innebär att användaren kan kontrollera produkterna som i butiken, men han kan inte installera dem. All hantering eller inspektion av produkten som överstiger det ovan beskrivna omfånget kan resultera i en minskning av produktens värde, som Velishop.com butik kommer att ha rätt att dra av, när de återbetalar den betalning som mottagits från användaren. Bestämningen av eventuell minskning av värdet kommer att göras individuellt från fall till fall. Användaren kan öppna förpackningen och inspektera produkterna med vederbörlig försiktighet, förutsatt att öppningen görs utan att förstöra förpackningen. Om förpackningen förstörs kan användaren förvänta sig att detta kommer att resultera i en minskning av produktens värde. Användaren kan också förvänta sig att installationen av produkten också kommer att leda till minskning av dess värde. Därför bör användaren komma ihåg att han är ansvarig för eventuella skador under den period han har produkterna, tills de återvänder till oss.

26. Velishop.com butik har rätt att hålla tillbaka återbetalningen av de betalade beloppen, fram till tidpunkten för mottagandet av de returnerade produkterna av oss eller tills användaren levererar oss en bekräftelse på att skicka tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först. Användaren ansvarar för att de returnerade produkterna är korrekt förpackade och att de kommer tillbaka till oss i samma skick som de tidigare levererades till honom.

Användaren är skyldig att skicka tillbaka produkterna eller leverera dem till oss själv till nedanstående adress:

Arttel
ul. Gajowicka 95/112
53-421 Wroclaw
Polen

27. När det gäller frågor som inte regleras av dessa villkor gäller bestämmelsen i civillagen och lagen av 02.03.2000 om skydd av vissa konsumenträttigheter och skadeståndsansvar orsakade av en farlig produkt.

Personlig information

28. Personuppgifter för varje användare är föremål för skydd. Att shoppa i vår onlinebutik är säkert och du riskerar ingenting genom att göra en beställning. Butiken fungerar i enlighet med den polska lagen, som skyddar konsumenten och ger samma garanti för köpet som vid köp i normal butik. Dina personuppgifter är skyddade enligt lagen om skydd av personuppgifter.

29. För att göra köp måste du tillhandahålla fullständiga adressuppgifter i lämplig form. Alla fält är obligatoriska. De angivna uppgifterna kommer endast att användas för leverans av det beställda paketet. E-postadresser som erhållits på detta sätt kommer aldrig att användas för att skicka annonser.

30. Personuppgifter lagras i vår databas. Användaren har alltid rätt att få tillgång till sina personuppgifter och korrigera dem. Personuppgifter behandlas av oss endast i syfte att genomföra order, och med användarens samtycke kan uppgifterna användas för marknadsföringsändamål.

31. Varje användare som skapade ett butikskonto kan när som helst begära att det tas bort. Kontot raderas omedelbart eller efter genomförandet av beställningarna som tilldelas det. All data kommer att raderas och e-postadressen kommer också att raderas från databasen. Återställning av ett sådant konto är inte möjligt och användaren måste återskapa kontot från början och ange all information igen.

32. Vi garanterar att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och vi delar inte vår adressdatabas med någon.

33. Ändring av villkoren får endast utföras av viktiga skäl, om vilka användaren kommer att informeras tidigare och på lämpligt sätt på butikens webbplats, minst 7 dagar i förväg. Om användaren efter denna period kommer att fortsätta använda webbplatsen är det lika med godkännandet av de nya villkoren.

Tillämplig lag och domstolar

34. Avtal som ingås via denna webbutik är föremål för polsk lag. Polska domstolar har exklusiv behörighet över eventuella tvister som uppstår till följd av de avtal som ingås via denna webbutik.

Vår returadress:

Arttel
ul. Gajowicka 95/112
53-421 Wroclaw
Polen
Moms EU: PL8992241856
Vår e-postadress: velux@velishop.com

  • Länka till:
  • facebook.com